Adományaink célba érnek!

Amikor a Delta Csoport szervezeti kultúrájáról beszélünk, egy fontos közösségalkotó erő mindenképp külön említést érdemel. Ez nem más, mint munkatársaink személyes segítő szándéka az elesettek támogatására. Ez az értékrend évek óta biztos támasza a kollégáink körében szervezett adakozásnak, vagy tevőleges segítségnyújtásnak. Jó időben, jó helyre érkező adományaink megbecsült fogadtatása pedig sok örömteli pillanattal viszonozta kollégáink jószándékát.

A legutóbbi események közül az Öreglaki Gyermekotthon és a Noé Állatotthon Alapítvány részére szervezett karácsonyi adománygyűjtésünk különösen sikeres és gazdag támogatást eredményezett. Az igazán fagyos téli hidegek beálltával, munkatársaink közül többen indítványozták, hogy az időjárás által talán leginkább megviselt társadalmi csoportra, a hajléktalanokra fordítsunk figyelmet.

A javaslatot tett követte, és közös programra épített adománygyűjtés nyomán, kollégáink hozzájárulásából ételadományt tudtunk biztosítani a Hajléktalanokért Közalapítvány részére. Fényképünkön: a cégcsoport munkatársai nevében, Rátkai Balázs HR vezető (jobbra) adta át adományunkat a közalapítvány Szobi utcai speciális ellátóhelyén.