Felhasználói feltételek és jogi információ

  1. A Delta Csoport oldala, társoldalai, és  Delta Csoport egyéb elektronikus formájú kiadványai, közleményei („oldal”) a világon bárki számára elérhetők, aki internet-hozzáféréssel rendelkezik. Az oldal az itt közölt felhasználói feltételekkel, valamint a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi oltalmi törvényekben, illetve az egyéb vonatkozó törvényekben és rendeletekben foglaltaknak megfelelően használható. A DELTA CSOPORT OLDALÁNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN FENNTARTÁSOK NÉLKÜL ELFOGADJA AZ ITT KÖZÖLT FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKET. A Delta Csoport és kapcsolt vállalkozásai fenntartják a jogot arra, hogy a felhasználói feltételeket saját döntésük szerint bármikor módosítsák, és a módosított feltételeket a mindenkori felhasználói feltételek helyett közzétegyék. A Delta Csoport oldalainak a feltételek módosítását követő használatával Ön elfogadja a felhasználói feltételek módosításait.
  2. A DELTA CSOPORT OLDALA A JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN HASZNÁLHATÓ. NEM KÉPEZI SEM HALLGATÓLAGOS, SEM KIFEJEZETT NYILATKOZAT VAGY GARANCIA TÁRGYÁT, IDEÉRTVE A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A KERESKEDELMI FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A DELTA CSOPORT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZ OLYAN VESZTESÉGÉRT, SÉRELEMÉRT, VALAMINT AZ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, ILLETVE BÜNTETŐ VAGY HASONLÓ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, AMELY AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VAGY AZ OLDALON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓVAL FÜGG ÖSSZE, VAGY A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN VAGY AZ OLDALON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓRA VÁLASZUL VAGY ANNAK EREDMÉNYEKÉNT TETT LÉPÉSEKBŐL ERED.
  3. A Delta Csoport és kapcsolt vállalkozásai nem ellenőrzik vagy felügyelik azokat az oldalakat, amelyekre saját oldalaik szolgáltatásokkal kapcsolatos részei hivatkoznak, és nem felelősek a hivatkozott oldalak tartalmáért. A hivatkozás szerepeltetése nem jelenti azt, hogy a Delta Csoport a harmadik felek oldalainak tartalmát jóváhagyja, vagy azért felelősséget vállal. Ön a harmadik felek oldalaira való hivatkozásokat saját felelősségére használja.
  4. A szolgáltatások értékesítésére a Delta Csoport általános értékesítési feltételei vonatkoznak, amelynek példányát kérésre rendelkezésre bocsátjuk.
  5. Valamennyi védjeggyel, szolgáltatási védjeggyel, emblémával, szlogennel, domain névvel és kereskedelmi névvel (együttesen: jelzéssel) annak tulajdonosa rendelkezik. A Delta Csoport kizárólag a saját jelzéseihez fűződő jogok tulajdonosa. Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és a Delta Csoport, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és/vagy jogtulajdonos harmadik felek tulajdonát képezik. Ha Ön az oldalon található anyagokat saját tájékozódásától eltérő célra kívánja felhasználni és az érintett anyagok szerzői jogai harmadik fél tulajdonában vannak, akkor az érintett anyagokat a jogtulajdonos harmadik fél engedélyével használhatja fel. Ha Ön nem a Delta Csoport ügyfele és az oldalon található információkat saját tájékozódásától, illetve az Ön és a Delta Csoport közötti meglévő, vagy leendő ügyfélkapcsolaton kívüli célra kívánja letölteni és felhasználni, akkor jelezze felénk a marketing@delta.hu címen, hogy a webmester elbírálhassa a Delta Csoport oldalán található tartalom tervezett felhasználását.
  6. Ha a webmester jóváhagyja, hogy Ön a Delta Csoport oldalának tartalmát felhasználja, akkor Ön a Delta Csoport oldalán található dokumentumokat kizárólag az igényében megjelölt célból tekintheti meg, használhatja fel, sokszorosíthatja, másolhatja és terjesztheti. Ön vállalja, hogy (i) a dokumentumokat, a kiadványokat és a grafikai elemeket nem módosítja, (ii) az anyagokra kizárólag azok összefüggésében hivatkozik, továbbá (iii) a felhasznált tartalomban megtartja és feltünteti a Delta Csoport szerzői jogi megjegyzéseit. Ön elfogadja továbbá, hogy a Delta Csoport jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, amely esetben Ön köteles a Delta Csoport oldalán található tartalom felhasználását haladéktalanul beszüntetni. A fenti hozzájárulás nem terjed ki a Delta Csoport oldala arculati elemeinek, megjelenésének, kialakításának másolására. Az 5. pontban rögzített feltételekkel Ön teljes körű kockázatot vállal a Delta Csoport oldalán található információk megfelelőségéért és pontosságáért, amelyeket a Delta Csoport engedélyével fel kíván használni.
  7. A Delta Csoport bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalt, valamint az azon található információkat, szoftvereket, dokumentumokat, kiadványokat, árakat, műszaki specifikációt, szolgáltatási ajánlatokat és egyéb anyagokat.
  8. Ön a Delta Csoport oldalát nem használhatja törvénytelen vagy az e feltételekben tiltott célra. Nem kezdeményezhet olyan cselekményt, amely károsítja, használhatatlanná teszi, túlterheli vagy gyengíti a Delta Csoport bármely szerverét vagy az ahhoz kapcsolódó hálózatokat, vagy egyéb módon akadályoz valamely harmadik felet az oldal használatában. Nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni a Delta Csoport szerveréhez vagy az oldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz, anyagokhoz, felhasználói fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz.
  9. A felhasználói feltételek és a Delta Csoport oldalából eredően vagy azzal kapcsolatban felmerült viták, illetve ezek értelmezése tekintetében a BTK és az Adatvédelmi törvény az irányadók.