Optimalizáció

Egy vállalat dokumentum előállítási eszközparkjának életciklusa az eltérő terheltség és beszerzési időpont miatt nehezen meghatározható egy adott pillanatban.

Amennyiben egy vállalat úgy dönt, hogy a működési költségek csökkentése és az eszközpark modernizációja, frissítése szükséges, úgy egy nyomtatás konszolidációs eljárás keretében auditáltatni szükséges jelenlegi helyzetét. Az auditnak mindenképpen előre mutatónak és hosszú távúnak kell lennie, hiszen az előrejelzésnek 3-5 éves jövőbeni időtartamra kell teljes körű megoldást nyújtania.

A meglévő eszközpark teljes körű átvilágításakor mindenképpen figyelembe kell venni  a következőket:

  • készülékek funkcionalitásának teljességét
  • terheltségüket és állapotukat
  • a környezetre gyakorolt hatásukat / energiafogyasztásukat

Ezen paraméterek összevetésekor alapvető szempont, hogy a megtartani kívánt eszköz közép- és hosszútávon megfelelően ki tudja szolgálni a vállalat munkafolyamatait. Az eszközpark gyakran heterogén összetételéből adódóan nem standardizálható az egyes, hasonló vagy teljesen megegyező dokumentum előállítási paraméterekkel rendelkező szervezeti egységek eszközigényének mennyisége és minősége.

Az audit eredményeképpen megmaradó eszközparknak az IT menedzselhetőség és a homogenitás tekintetében is kimutatható vagy látens költségmegtakarítást kell hoznia.

Amennyiben a fenti elvárásokat teljesítő eszközök mennyisége nem vagy nem teljes körűen tudja kiszolgálni a vállalat igényeit, úgy a konszolidáció alapelveit és minden, a vállalat által elvárt paramétert és funkcionalitást teljesítő új eszközökkel kell kiegészíteni a meglévő eszközparkot.

A Delta több, mint 25 éves irodatechnikai tapasztalattal a háta mögött mind a személyre szabott audit megtervezésében és lebonyolításában, mind a kiértékelésben és megvalósításban megfelelő partnere lehet egy olyan vállalatnak, amely a XXI. század modern és költséghatékony irodatechnikáját szeretné használni.