1. RÉSZ: HÁLÓZATI AKTÍV ESZKÖZÖK BESZERZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE - 2018


Keretmegállapodás száma: KM00102NET18

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2018.07.16 – 2022.07.15

Keretösszeg: 27,5 milliárd Ft

Árlista – KM0102NET18

 

Az Intézmény saját költségvetési forrásból megvalósuló egyedi beszerzések esetén közvetlen megrendeléssel valósíthatja meg beszerzéseit, amennyiben az eljárás második részében a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt.

Ha a becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a verseny újranyitása kötelező.

Megrendelés és verseny újranyitás az Intézményi igénybejelentést követően csak a portálon keresztül indítható meg.

Dokumentum sablon:
Egyedi szerződés minta

 

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: tenderiroda@www.delta.hu

Gedeon Attila – kereskedelmi/műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 70 372-1423
Email: attila.gedeon@www.delta.hu