1. rész: „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH22)


Keretmegállapodás száma: DKM0101SZGRH22

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2022.06.21. – 2024.04.21.
Passzív időszak: 2024.04.22. – 2024.06.21

Keretösszeg: 400 000 000 000 Ft

Árlista – DKM0101SZGRH22 (Excel export)

 

Leírás:

Az adott közbeszerzés megvalósítására – a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján – sor kerülhet a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint

  • közvetlen megrendelés vagy
  • verseny újranyitás.

Az Érintett Szervezetek számára vonatkozó, a Közbeszerzési eljárás, valamint keretmegállapodás egyes rendelkezéseinek értelmezését elősegítő, a „Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelésre, illetve a verseny újranyitására vonatkozó előírások”-at Beszerző a DKR-ben rögzíti.

A Kbt. 105. § (2) bekezdés alapján azon objektív kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy az egyes közbeszerzések megvalósítására közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitást követően kerül-e sor:

Az adott közbeszerzés becsült értéke szerint:

  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés esetén a verseny újranyitása kötelező.
  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitással történhet.

Az adott közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéses feltételek szerint:

  • Amennyiben az Érintett Szervezet által az adott közbeszerzés műszaki tartalmában meghatározásra kerülnek a Műszaki leírásban rögzítettek szerint az adott közbeszerzéshez kapcsolódó (a keretmegállapodás feltételrendszerével összeegyeztethető) teljesítéssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos speciális követelmények, vagy pedig adott közbeszerzés tekintetében a teljesítési helyszínek száma meghaladja a 20-at, úgy a Műszaki leírás szerinti nevesített szolgáltatási tétel igénybe vétele és ezzel együtt a verseny újranyitása kötelező.

Jelen keretmegállapodás alapján teljesítés csak a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint lebonyolított, a DKR-ben visszaigazolt közvetlen megrendelés vagy a DKR-ben indított verseny újranyitás eredményeként létrejött Egyedi Szerződés alapján történhet.

A jelen keretmegállapodás szövegében az „Egyedi Szerződés” kifejezés alatt:

  • az Érintett Szervezet által a DKR-ben megindított és lefolytatott verseny újranyitás nyertes ajánlattevő Szállítójával megkötött szerződése (mint a Felek között létrejött egyedi visszterhes szerződés), valamint

egyaránt értendő.

 

Dokumentum sablon: Egyedi szerződés minta

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: systender@delta.hu

Varga Balázs – műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 70 796 8218
Email: balazs.varga@delta.hu