1. RÉSZ: IT BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGOLDÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK


Keretmegállapodás száma: KM0104ITBT17

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2018.05.02 – 2022.05.02

Keretösszeg: 20 milliárd Ft

Árlista – KM0104ITBT17 (Excel export)

Az Intézmény saját költségvetési forrásból megvalósuló egyedi beszerzések esetén közvetlen megrendeléssel valósíthatja meg beszerzéseit, amennyiben az eljárás második részében a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt.

Ha a becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a verseny újranyitása kötelező.

Megrendelés és verseny újranyitás az Intézményi igénybejelentést követően csak a portálon keresztül indítható meg.

Dokumentum sablon:

Adásvételi szerződés minta

 

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: tenderiroda@www.delta.hu

Kiskartalyi András – kereskedelmi/műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 1 437 5310
Email: andras.kiskartalyi@www.delta.hu