1. RÉSZ: VMWARE VIRTUALIZÁCIÓS SZOFTVERLICENSZEK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK


Keretmegállapodás száma: KM0108VMWARE17

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2018.05.09 – 2022.05.08

Keretösszeg: 2,5 milliárd Ft

Árlista – KM0108VMWARE17

Az Intézmény saját költségvetési forrásból megvalósuló egyedi beszerzések esetén közvetlen megrendeléssel valósíthatja meg beszerzéseit, amennyiben az eljárás második részében a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a nettó 15 000 000 Ft-ot.

Ha a becsült érték eléri vagy meghaladja a nettó 15 000 000 Ft-ot, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a verseny újranyitása kötelező.

Megrendelés és verseny újranyitás az Intézményi igénybejelentést követően csak a portálon keresztül indítható meg.

Dokumentum sablon:

Adásvételi szerződés minta

Kapcsolat:
Litkei Dóra – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436-6642
Email: tenderiroda@www.delta.hu

Kiskartalyi András – kereskedelmi/műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 1 437 5310
Email: andras.kiskartalyi@www.delta.hu