1. RÉSZ: PROJEKTOROK


Keretmegállapodás száma: DKM0101MESZ20

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2020.07.23-2021.07.24-ig

Árlista – DKM0101MESZ20 (Excel export)

Az Intézmény saját költségvetési forrásból megvalósuló egyedi beszerzések esetén közvetlen megrendeléssel valósíthatja meg beszerzéseit, amennyiben az eljárás második részében a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt.

Ha a becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a verseny újranyitása kötelező.

Megrendelés és verseny újranyitás az Intézményi igénybejelentést követően csak a portálon keresztül indítható meg.

Dokumentum sablonok:
Egyedi szerződés minta

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: kefservices@www.delta.hu

Kánya László – kereskedelmi/műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 30 691 6437
Email: laszlo.kanya@www.delta.hu