2. RÉSZ: ÁLTALÁNOS MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZÖK ÉS EREDETI KELLÉKANYAGOK


Keretmegállapodás száma:
KM0210FMNY18

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2018.12.17 – 2021.12.16

Keretösszeg: 8 milliárd Ft

Árlista – KM0210FMNY18

Az Intézmény saját költségvetési forrásból megvalósuló egyedi beszerzések esetén közvetlen megrendeléssel valósíthatja meg beszerzéseit, amennyiben az eljárás második részében a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt.

Ha a becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzések esetén – összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a verseny újranyitása kötelező.

Dokumentum sablonok:

Bérleti szerződés minta
TÜSZ szerződés minta

 

Kapcsolat:
Harcsa-Jánvári Enikő – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436-6670
Email: kefservices@delta.hu