2. rész – Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése


Keretmegállapodás száma: DKM0203HNET21

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2021.10.14 – 2023.10.15.
Passzív időszak: 2023.10.16 – 2024.12.15.

Keretösszeg: 100 000 000 000 Ft

Árlista – DKM0203HNET21 (Excel export)

Leírás:

Az Érintett Szervezet adott beszerzésének megvalósítására – a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján – sor kerülhet a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint

  • közvetlen megrendelés útján

vagy

  • a verseny újranyitásával.

A Kbt. 105. § (2) bekezdés alapján azon objektív kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy az egyes közbeszerzések megvalósítására közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitást követően kerül-e sor:

Az adott beszerzési igény becsült értéke szerint:

  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték eléri vagy meghaladja a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés esetén a verseny újranyitás kötelező.
  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el a mindenkor hatályos uniós értékhatárt, úgy az egyedi beszerzés közvetlen megrendeléssel vagy verseny újranyitással történhet.

Az európai uniós támogatások/források felhasználásával megvalósuló beszerzési igények esetén az a) és a b) pontok alkalmazásán túl a támogatások felhasználásának rendjéről szóló hatályos jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a vonatkozó, mindenkor hatályos pályázati dokumentumokat alkotó iratok, okiratok tartalmára is.

Jelen keretmegállapodás alapján teljesítés csak a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés, illetve a verseny újranyitás lebonyolítására vonatkozó előírások”-nak megfelelően lebonyolított, a DKR-ben visszaigazolt közvetlen megrendelés vagy a DKR-ben indított verseny újranyitás eredményeként létrejött Egyedi Szerződés alapján történhet.

Dokumentum sablon: Egyedi szerződés minta

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: systender@www.delta.hu

Gedeon Attila – műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 70 372 1423
Email: Attila.Gedeon@www.delta.hu