2. rész – IOS-t gyárilag futtatni képes telefonok


Keretmegállapodás száma: DKM0205MTEL21

A keretmegállapodás hatálya:
Aktív időszak: 2021.08.24 – 2023.08.24.
Passzív időszak: 2023.08.25 – 2024.01.24.

Keretmennyiség: 5 000 db

Árlista – DKM0205MTEL21 (Excel export)

Leírás:

A „Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés, illetve verseny újranyitás lebonyolítására vonatkozó előírások” a DKR-ben kerülnek rögzítésre. A DKR-ben rögzített tartalommal jelen keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint lehetséges:

  • közvetlen megrendelés vagy
  • verseny újranyitás.

A Kbt. 105. § (2) bekezdés alapján azon objektív kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy az egyes közbeszerzések megvalósítására a verseny újranyitását követően vagy közvetlen megrendeléssel kerül-e sor, az alábbiak:

  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték eléri vagy meghaladja az 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint értékhatárt, akkor jelen keretmegállapodás alapján verseny újranyitása kötelező.
  • Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült érték nem éri el az 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint értékhatárt, akkor jelen keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel is történhet a beszerzés.

Jelen keretmegállapodás alapján beszerzésre csak a DKR-ben rögzített Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés, illetve verseny újranyitás lebonyolítására vonatkozó előírások” szerint a DKR-ben indított és a DKR-ben visszaigazolt közvetlen megrendelés vagy a DKR-ben indított verseny újranyitás eredményeként létrejött Egyedi Szerződés alapján kerülhet sor. A verseny újranyitásra az ajánlati ár és a szerződéses feltételek tekintetében kerülhet sor.

Dokumentum sablon: Egyedi szerződés minta

Kapcsolat:

Pahocsa Zsuzsanna – általános tájékoztatás
Tel.: +36 1 436 6670
Email: systender@www.delta.hu

Kerekes István – műszaki tájékoztatás
Tel.: +36 70 502 7631
Email: Istvan.Kerekes@www.delta.hu