HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT - AMIT TESZÜNK

A vállalatnál 2001. óta működik a humánerőforrás menedzsment, mint önálló szervezeti egység. Azóta több olyan programot valósítottunk meg, amely a cég életébe szervesen beépülve segíti a cég hatékony működését, növeli a dolgozók elégedettségét és jólétét, hozzájárul egyéni fejlődésükhöz, valamint növeli a vállalat közösségformáló szerepét.

A kollégáinkban rejlő értékek és lehetőségek fontossága régóta ismert és elismert volt. Mára e felismerés nyomán a humánerőforrás menedzsment a vállalat egyik kulcsfontosságú területévé vált, amely mind operatív, mind stratégiai kérdésekben véleményformáló hatással van jelen a vállalat vezetésében.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE
2005. elejétől bevezettük cégünknél a Kafetéria rendszert, amely lehetőséget ad arra, hogy többféle béren kívüli juttatás közül válasszák ki kollégáink a számukra leginkább megfelelő konstrukciót.

CSOPORTOS ÉLETBIZTOSÍTÁS
Felelősnek érezzük magunkat munkavállalóink és családjuk biztonságáért. Szerettük volna ezt a gondoskodást tettekkel is kifejezni, ezért 2005. januárjától minden kollégánk munkaviszonya kezdetétől rendelkezik a Delta által nyújtott életbiztosítással.

ÚJ KOLLÉGÁK BEVEZETÉSE
Tudjuk, hogy egy új munkahely – mint minden változás az életben – sok bizonytalansággal jár. Segítünk új kollégáinknak, hogy a próbaidő nyújtotta megismerés minél mélyebb legyen és elég információt nyújtson mindkét fél számára a további együttműködéssel kapcsolatos döntésben.

PRÓBAIDŐS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
Az értékelés lehetőséget teremt, hogy a felek összegezzék és értékeljék a próbaidő eredményeit, és közösen döntsenek a további együttműködésről. Tapasztalataink szerint ez segíti az új kolléga beilleszkedését és megalapozza a hosszú távú együttműködéshez szükséges nyitott kommunikációt.

IDŐSZAKONKÉNTI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
Az emberek legnagyobb többsége számára fontos – és hasznos – hogy időnként visszajelzést kapjon tevékenységéről, megismerje mások véleményét önmagával kapcsolatban. A beszélgetés során a munkatárs és vezetője közösen értékelik az eltelt időszak eredményeit, és meghatározzák a következő időszak feladatait, kitérnek az erősségekre és felvázolják a fejlődés lehetőségeit.

SZAKMAI KÉPZÉSEK
Szakembereink folyamatos hazai és külföldi képzése igazi értéknövelő tevékenység. Hozzájárul ügyfeleink egyre magasabb szintű igényeinek kielégítéséhez, egyre nagyobb kihívást jelentő feladatok megoldásához, valamint kollégáink egyéni szakmai önmegvalósításához. Cégünk tanulmányi szerződés keretein belül támogatja az első, ill. második diploma megszerzését.

KARRIER MENEDZSMENT
Segítjük dolgozóink számára, hogy a – cégérdekekkel párhuzamosan – vállalaton belül megtalálják a fejlődés lehetőségeit, és megvalósíthassák szakmai vágyaikat.

BELSŐ ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE
A sikeres és jól működő közösség, valamint a cég hatékonyságának növelése érdekében fontosnak tartjuk, hogy meghallgassuk kollégáink véleményét, igényeit, ötleteit és odafigyeljünk elégedettségükre. A rendszeresen végzett belső felmérés eredményei a vezetőség számára fontos információval szolgálnak a vállalat, mint szervezet és mint közösség további fejlesztésének meghatározásában.

KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK
Évente több nagyobb, ill. kisebb közösségi rendezvény erősíti a közösség összetartozását, a közös élmények pedig tovább segítik a személyes kapcsolatok fejlődését.

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE
A különféle személyes és írásos fórumok, hírlevelek, tájékoztatók biztosítják, hogy minden kollégánk hiteles és időszerű információt kapjon a szűkebb környezetére, ill. a vállalat egészére vonatkozó témákról.

NYITOTT AJTÓK POLITIKÁJA
Nyitottak vagyunk meghallgatni a kollégák véleményét és kezdeményezéseit. Mindig van néhány percünk, hogy odafigyeljünk, meghallgassunk és segítsük kollégáinkat.